BANYAKLAH BERDO’A DI HARI ARAFAH


Al-Imam An-Nawawi rahimahuallah berkata ketika hari arafah :

“Hari ini adalah hari paling utama yang disunnahkan padanya untuk berdoa, seyogianya bagi seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk fokus berdzikir, berdoa, dan membaca al-qur`an, berdoa dengan berbagai macam doa, berdzikir dengan berbagai macam dzikir, berdoa untuk dirinya, untuk kedua orangtuanya, karib kerabatnya, para masyaikhnya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, dan orang-orang yang ia cintai.

Juga semua orang yang pernah berbuat baik kepadanya, serta seluruh kaum muslimin. Dan hendaknya ia menjauhi dengan sekuat tenaga sikap meremehkan semua ini, karena hari ini (setelah berlalunya) tidak mungkin lagi untuk di evaluasi.”


[Kitabul Adzkar karya An-Nawawi, hal: 333]

*● قال الإمام النووي رحمه الله عن يوم عرفة :*

*《 فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء، فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وقراءة القرآن، وأن يدعو بأنواع الأدعية ويأتي بأنواع الأذكار، ويدعو لنفسه ووالديه وأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين_وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كله، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه 》.*

⛅️ [ كتاب الأذكار للنووي (ص ٣٣٣) ]|*

21,514 total views, 2 views today