Dikatakan tentang anak wanita: Seorang lelaki tetap dianggap mandul dari keturunan, hingga ia dikaruniai anak-anak wanita, meskipun ia memiliki seratus anak lelaki…. Zaki Mubarak berkata: ketika Aku sakit, maka Karimah (anak perempuannya) yang selalu bertanya tentang keadaanku, sementara anak-anak lelaki tidak pernah bertanya!! Dalam diri anak wanita terdapat kelembutan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang memiliki anak wanita. Sebagian bangsa Arab dimasa jahiliyah mengucapkan selamat atas kelahiran anak wanita dengan berkata: هنيئا لك النافجة.. “Selamat untukmu mendapatkan Nafijah…” (Nafijah adalah tempat minyak kesturi, dan awan yang mengandung banyak air). Berkata Ya’qub Bin Bukhtan: Aku dikaruniai tujuh orang anak wanita, maka setiap kali Aku dikaruniai anak wanita, Aku mendatangi Ahmad Bin Hambal Rahimahullah, maka Beliau Berkata kepadaku: “Wahai Abu Yusuf! Para nabi merupakan ayah-ayah dari anak-anak wanita…” Maka ucapan itu menghilangkan kegundahanku. Dikatakan pula: Anak lelaki adalah kenikmatan, dan anak wanita adalah kebaikan, dan Allah Ta’ala menghisab sebuah kenikmatan, dan memberi pahala atas kebaikan.” Seorang penyair berkata: إن البنات ذخائرٌ من رحمةٍ وكنوزُ حبِّ صادقٍ ووفاءِ Sesungguhnya anak wanita merupakan simpanan kasih sayang Gudang kecintaan dan kesetiaan yang tulus Maka,anak wanita merupakan hiasan, penghibur, dan kebahagiaan, bagi orang yang berbuat baik kepadanya. Wallahu a’lam ✏️ Syaikh Muhammad Bin Umar Bazemul Hafizhahullah   Sumber: https://t.me/Askarybinjamal

4,421 total views, 2 views today