Dari Redaksi

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhaanahu wata’aala Rabb semesta Alam, Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallohu ‘alaihi wasallam Rasul pemimpin para Nabi.

Amma ba’du.

Selengkapnya

Program Pendidikan Ma'had Ibnul Qoyyim

Lihat Program

Informasi Dakwah & Bakti Sosial

Radio Ibnul Qoyyim

Saluran 1

Saluran 2

Program Tahfizhul Qur'an

Selengkapnya

Artikel Terbaru

Banyaklah Berdo’ah di Hari Arafah
Banyaklah Berdo’ah di Hari Arafah

BANYAKLAH BERDO’A DI HARI ARAFAH Al-Imam An-Nawawi rahimahuallah berkata ketika hari arafah : “Hari ini adalah hari paling utama yang disunnahkan padanya untuk berdoa, seyogianya bagi seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk fokus berdzikir, berdoa, dan membaca al-qur`an, berdoa dengan berbagai macam doa, berdzikir dengan berbagai macam dzikir, berdoa untuk dirinya,…

18,375 total views, 213 views today

Keutamaan Siang dan Malam Pada Bulan Dzulhijjah dan Ramadhan
Keutamaan Siang dan Malam Pada Bulan Dzulhijjah dan Ramadhan

🌤 KEUTAMAAN SIANG DAN MALAM PADA BULAN DZULHIJJAH DAN RAMADHAN 🌙 💎 Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ditanya tentang 10 hari (pertama) pada bulan Dzulhijjah dan 10 hari terakhir pada bulan Ramadhan, manakah yang lebih utama? Beliau menjawab : “Sepuluh hari di bulan Dzulhijjah…

18,161 total views, 209 views today

Bila Dia Sudah Tidak Perawan
Bila Dia Sudah Tidak Perawan

🌹 BILA DIA SUDAH TIDAK PERAWAN 🍂 Hukum seseorang yang menikahi anak gadis, ketika bersetubuh dengannya, ia mendapatinya sudah tidak perawan. 💎 Asy-Syaikh Al-‘Allamah Al-Imam ‘Abdul ‘Aziz bin Baaz rahimahullah: 📌 Pertanyaan : “Apabila seseorang menikahi anak gadis dan ketika menggaulinya, ia mendapati sang gadis sudah tidak perawan. Apa yang…

22,123 total views, 225 views today

68,612 total views, 414 views today